Wysoką jakość sprzedawanych przez nas produktów potwierdza szereg certyfikatów spełnionych przez producenta SilvaDec. Poniżej znajdziesz wszystkie dokumenty oraz warunki gwarancyjne.

Pobierz warunki gwarancyjne

Jesteśmy świadomi oraz w pełni ufamy naszym produktom. Wierzymy, że ten dokument Ci się nie przyda. Jednak gdyby doszło do "odpukać w niemalowane" - gwarancji. Pobierz i zapoznaj się z warunkami.

Zrównoważony rozwój

Singapore Green Building Council (SGBC) to organizacja zajmująca się promowaniem zrównoważonego rozwoju w sektorze budowlanym. Ocenia ona pod względem ekologicznym produkty wykorzystywane w budownictwie. W 2017, Singapore Green Building Council przyznało firmie Silvadec najwyższą ocenę.

Ochrona środowiska

Twórcy spółki Silvadec przy jej zakładaniu korzystali ze wsparcia Francuskiej Agencji ds. Środowiska i Zarządzania Energią (ADEME). Poprzez wdrożony system zarządzania proekologicznego Silvadec potwierdza swoją troskę o przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska i nieustanną poprawę stosowanych praktyk i wyników w tym zakresie.

Niska emisja

Niska emisja lotnych związków organicznych - nasze produkty z drewna kompozytowego Silvadec®️ są bezpieczne dla środowiska i zdrowia końcowego użytkownika. Cechują się bardzo niską emisją lotnych związków organicznych (VOC). Fakt ten został potwierdzony przyznanym oznaczeniem A+ w zakresie „Emisji w pomieszczeniach wewnętrznych”.